Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Vykonanie zaškolenia personálu pre Agentúru tlmočníckej služby

Vykonanie zaškolenia personálu pre Agentúru tlmočníckej služby

Názov obstarávania: Vykonanie zaškolenia personálu pre Agentúru tlmočníckej služby
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

EFFETA - stredisko sv. Františka Saleského

Samova 4, 949 01 Nitra

Predpokladaná hodnota zákazky: 2200 EUR bez DPH
Typ: Tovar, Služba
Miesto dodania (okres): Nitra
Lehota na predkladanie ponúk: 01.06.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 472 KB)