Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Výkon funkcie externého manažmentu pre projekt s názvom: „Terénna sociálna práca v obci Nový Život “

Výkon funkcie externého manažmentu pre projekt s názvom: „Terénna sociálna práca v obci Nový Život “

Názov obstarávania: Výkon funkcie externého manažmentu pre projekt s názvom: „Terénna sociálna práca v obci Nový Život “
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Nový Život

930 38 Nový Život - Eliášovce 55

Predpokladaná hodnota zákazky: 0 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Dunajská Streda
Lehota na predkladanie ponúk: 30.11.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 120.9 KB)