Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov podľa § 21 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov podľa § 21 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.

Názov obstarávania: Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov podľa § 21 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín

Predpokladaná hodnota zákazky: 600 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Dolný Kubín
Lehota na predkladanie ponúk: 17.04.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 291.2 KB)