Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Výber mobilného operátora ohľadom zabezpečenia fungovania 2 mobilných telefónov pre terénneho sociálneho pracovníka a jeho asistenta počas realizácie projektu

Výber mobilného operátora ohľadom zabezpečenia fungovania 2 mobilných telefónov pre terénneho sociálneho pracovníka a jeho asistenta počas realizácie projektu

Názov obstarávania: Výber mobilného operátora ohľadom zabezpečenia fungovania 2 mobilných telefónov pre terénneho sociálneho pracovníka a jeho asistenta počas realizácie projektu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Nový Život

930 38Nový Život - Eliášovce 55

Predpokladaná hodnota zákazky: 3120 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Dunajská Streda
Lehota na predkladanie ponúk: 30.11.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 116 KB)