Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Verejný obstarávateľ pre projekt Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice, ITMS kód projektu: 27120130609

Verejný obstarávateľ pre projekt Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice, ITMS kód projektu: 27120130609

Názov obstarávania: Verejný obstarávateľ pre projekt Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice, ITMS kód projektu: 27120130609
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Jarovnice
Sídlo: Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8818513001/5600
Štatutárny orgán: Florián Giňa, starosta obce
Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Zubaj, prednosta obce
Kontakt: zubaj@jarovnice.sk, 0911 926 174
Web: www.jarovnice.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1540 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Sabinov
Lehota na predkladanie ponúk: 29.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru DOCX, veľkosť 138.8 KB)