Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Účtovník - CPV: 79200000-6 (Účtovnícke, audítorské a finančné služby)

Účtovník - CPV: 79200000-6 (Účtovnícke, audítorské a finančné služby)

Názov obstarávania: Účtovník - CPV: 79200000-6 (Účtovnícke, audítorské a finančné služby)
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Chartikano
IČO: 30854482
Kontaktná osoba: Róbert Rigó
Sídlo: Dunajská Lužná
Adresa: Dunajská Lužná 3/247, 900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0905 605 609
Elektronická pošta: chartikano@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 606,50 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Trebišov
Lehota na predkladanie ponúk: 03.12.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 129 KB)