Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Terénna sociálna práca v Giraltovciach - Telekomunikačné služby

Terénna sociálna práca v Giraltovciach - Telekomunikačné služby

Názov obstarávania: Terénna sociálna práca v Giraltovciach - Telekomunikačné služby
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
IČO: 00321982
DIČ: 2020778760

Predpokladaná hodnota zákazky: 660 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Svidník
Lehota na predkladanie ponúk: 01.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 140.9 KB)