Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Telekomunikačné služby

Telekomunikačné služby

Názov obstarávania: Telekomunikačné služby
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Komárno
Nám.Gen. Klapku 1
945 01 Komárno
MUDr. Anton Marek, primátor
IČO : 00306525
Tel.: 035/2851 228

Predpokladaná hodnota zákazky: 1560,- Eur s DPH EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Komárno
Lehota na predkladanie ponúk: 12.08.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 227.8 KB)