Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Telekomunikačné služby

Telekomunikačné služby

Názov obstarávania: Telekomunikačné služby
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Malý Slivník, Malý Slivník 48, 082 67 Terňa
tel. č.: 0514595210
e-mail: obecmalyslivnikÂjuko.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2000,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Prešov
Lehota na predkladanie ponúk: 21.07.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 558.9 KB)