Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Telekomunikačné služby

Telekomunikačné služby

Názov obstarávania: Telekomunikačné služby
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Mudroňovo
Mudroňovo č.d.65, 946 32 Mudroňovo
Ing. Ľubomír Maťko, starosta obce
IČO 00306592
Tel:035/7788116

Predpokladaná hodnota zákazky: 1560,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Komárno
Lehota na predkladanie ponúk: 03.07.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 125.2 KB)