Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Telekomunikačné služby na zabezpečenie terénnej sociálnej služby v meste Nové Zámky.

Telekomunikačné služby na zabezpečenie terénnej sociálnej služby v meste Nové Zámky.

Názov obstarávania: Telekomunikačné služby na zabezpečenie terénnej sociálnej služby v meste Nové Zámky.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Nové Zámky
IČO: 00 309 150
sídlo: Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky
štatutárny zástupca: Ing. Gejza Pischinger, primátor
kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Pálfyová
e-mail: klaudia.palfyova@novezamky.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1.200,- € bez DPH EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Nové Zámky
Lehota na predkladanie ponúk: 14.07.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 334.3 KB)