Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Telekomunikačné služby, Internetové služby

Telekomunikačné služby, Internetové služby

Názov obstarávania: Telekomunikačné služby, Internetové služby
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves

Predpokladaná hodnota zákazky: 1870 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Sabinov
Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 125.6 KB)