Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Telekomunikačné poplatky

Telekomunikačné poplatky

Názov obstarávania: Telekomunikačné poplatky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor. n.o.

Agátová 2. 076 35 Somotor

Predpokladaná hodnota zákazky: 1750 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Trebišov
Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 416.5 KB)