Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Telekomunikačbné služby

Telekomunikačbné služby

Názov obstarávania: Telekomunikačbné služby
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Svätý Peter
Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
Štatutárny zástupca : Ing. Jozef Jobbágy, starosta
IČO : 00306436

Predpokladaná hodnota zákazky: 3120,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Komárno
Lehota na predkladanie ponúk: 02.07.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 72.2 KB)