Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stravovacie poukážky

Stravovacie poukážky

Názov obstarávania: Stravovacie poukážky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
Zastúpené: PhDr. Jana Vaľová, primátorka mesta
IČO: 00323021
DIČ: 2021232598
Telefón: 057/7863 211
Elektronická pošta: msu@humenne.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 940,90 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Humenné
Lehota na predkladanie ponúk: 30.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 325.5 KB)