Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » „Stravné pre projekt „Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život“.“

„Stravné pre projekt „Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život“.“

Názov obstarávania: „Stravné pre projekt „Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život“.“
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov : Mesto Jelšava
Sídlo : Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava
IČO : 00328341
DIČ: 2020724673
Kontaktná osoba : Marek Havaš
e-mail: obstaravanie.havas@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 192,77 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Revúca
Lehota na predkladanie ponúk: 20.02.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 72.5 KB)