Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stravné lístky

Stravné lístky

Názov obstarávania: Stravné lístky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Šumiac
IČO: 00313866
DIČ: 2021170008
Sídlo: ul. Jegorovova 414, 976 71 Šumiac
Zastúpená: PhDr. Marcel Pollák, starosta obce
www.sumiac.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2737,35 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Brezno
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru DOC, veľkosť 66.5 KB)