Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stravné lístky

Stravné lístky

Názov obstarávania: Stravné lístky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Kružlová
IČO : 00330655
DIČ : 2020808735
Sídlo: Kružlová 8, 090 02 Kružlová
Zastúpená: PhDr. Adrián Gužo , štatutárny zástupca
www.kruzlova.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 3203 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Svidník
Lehota na predkladanie ponúk: 15.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 683.6 KB)