Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stratégie štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb

Stratégie štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb

Názov obstarávania: Stratégie štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Občianske združenie „Za dôstojný život“
Vajanského 71.
984 01 Lučenec

Predpokladaná hodnota zákazky: 5833.33 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 27.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 113 KB)