Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stavebné rezivo (po doplnení)

Stavebné rezivo (po doplnení)

Názov obstarávania: Stavebné rezivo (po doplnení)
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Prenčov
Prenčov 300
969 73 Prenčov

IČO 00320943
v zastúpení Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce

Predpokladaná hodnota zákazky: 7 383,60 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Banská Štiavnica
Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 321.4 KB)