Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Sprievodca v cestovnom ruchu

Sprievodca v cestovnom ruchu

Názov obstarávania: Sprievodca v cestovnom ruchu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
Škultétyho 1577/8. 955 01 Topoľčany

Predpokladaná hodnota zákazky: 7500 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Topoľčany
Lehota na predkladanie ponúk: 06.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 301 KB)