Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Sprievodca sociálnymi službami okresu Levice

Sprievodca sociálnymi službami okresu Levice

Názov obstarávania: Sprievodca sociálnymi službami okresu Levice
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Levice

Kasárenská 6. 934 01 Levice

Predpokladaná hodnota zákazky: 0 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Levice
Lehota na predkladanie ponúk: 09.12.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 70.6 KB)