Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Sprievodca sociálnymi službami okresu Brezno

Sprievodca sociálnymi službami okresu Brezno

Názov obstarávania: Sprievodca sociálnymi službami okresu Brezno
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Brezno

Nálepkova 1190/7. 977 01 Brezno

Predpokladaná hodnota zákazky: 4950 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Brezno
Lehota na predkladanie ponúk: 15.12.2010
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.8 MB)