Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Spracovanie rozvojovej analýzy hotela

Spracovanie rozvojovej analýzy hotela

Názov obstarávania: Spracovanie rozvojovej analýzy hotela
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

GOEX. s.r.o.
Karmínová 1068/1. 010 03 Žilina

Predpokladaná hodnota zákazky: 5000 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Žilina
Lehota na predkladanie ponúk: 03.01.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 152.6 KB)