Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Spotrebný tovar

Spotrebný tovar

Názov obstarávania: Spotrebný tovar
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Centrum Slniečko, n.o.
Farská 9,
949 01 Nitra

simona.nagy@centrumslniecko.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 061,10 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Nitra
Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.7 MB)