Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Služby odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie

Služby odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie

Názov obstarávania: Služby odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33

Predpokladaná hodnota zákazky: 852,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Prešov
Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 119.5 KB)