Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » SBS - skúška odbornej spôsobilosti

SBS - skúška odbornej spôsobilosti

Názov obstarávania: SBS - skúška odbornej spôsobilosti
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Rázusova 40, 977 01 Brezno

Predpokladaná hodnota zákazky: 6552,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Brezno
Lehota na predkladanie ponúk: 15.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 864.2 KB)