Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » SBS - skúška odbornej spôsobilosti typu S

SBS - skúška odbornej spôsobilosti typu S

Názov obstarávania: SBS - skúška odbornej spôsobilosti typu S
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
Jána Bottu č.4, 917 01 Trnava

Predpokladaná hodnota zákazky: 5049,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Trnava
Lehota na predkladanie ponúk: 29.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 899 KB)