Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Riadenie projektu

Riadenie projektu

Názov obstarávania: Riadenie projektu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Inštitút Krista Veľkňaza
059 73 Žakovce 30
Tel.: 052/4313912
Fax: 052/4313936
E-mail: ikv@ikv.sk
Web: www.ikv.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 13050 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Kežmarok
Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 216.3 KB)