Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Riadenie projektu

Riadenie projektu

Názov obstarávania: Riadenie projektu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Hurbanovo
Komárňanská 91
947 01 Hurbanovo

Predpokladaná hodnota zákazky: 5514,50 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Komárno
Lehota na predkladanie ponúk: 06.02.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1 MB)