Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Riadenie projektu TSP

Riadenie projektu TSP

Názov obstarávania: Riadenie projektu TSP
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Komárno
Nám.Gen Klapku 1, 945 01 Komárno
Štatutárny zástupca : MUDr. Anton Marek, primátor
IČO : 00306525
E-mail : primator@komarno.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 11 950,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Komárno
Lehota na predkladanie ponúk: 03.07.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 150.5 KB)