Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Riadenie projektu : „Rómske občianske hliadky v obci Malá Domaša“

Riadenie projektu : „Rómske občianske hliadky v obci Malá Domaša“

Názov obstarávania: Riadenie projektu : „Rómske občianske hliadky v obci Malá Domaša“
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Malá Domaša, Malá Domaša 106, 09402 Slovenská Kajňa
Zastúpená : Mgr. Jaroslav Makatúra, starosta obce
IČO: 00332534
Kontaktná osoba: Mgr. Jaroslav Makatúra
Telefón: +421 57 48 85 710

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 496,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk: 07.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru DOC, veľkosť 145 KB)