Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Riadenie projektu OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01 s názvom „Terénna sociálna práca v Mudroňove“,

Riadenie projektu OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01 s názvom „Terénna sociálna práca v Mudroňove“,

Názov obstarávania: Riadenie projektu OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01 s názvom „Terénna sociálna práca v Mudroňove“,
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Mudroňovo
Sídlo : Mudroňovo 65, 946 32 Mudroňovo
Štatutárny zástupca : Ing. Ľubomír Maťko, starosta obce
IČO : 00306592
E-mail : obecmudronovo@azet.sk
Tel.: 035/7788116

Predpokladaná hodnota zákazky: 5900,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Komárno
Lehota na predkladanie ponúk: 02.07.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 464.5 KB)