Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Registračná pokladňa a sklady

Registračná pokladňa a sklady

Názov obstarávania: Registračná pokladňa a sklady
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Madácha č.2, 990 01 Veľký Krtíš

Predpokladaná hodnota zákazky: 6900,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Veľký Krtíš
Lehota na predkladanie ponúk: 17.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.3 MB)