Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Publicita projektu

Publicita projektu

Názov obstarávania: Publicita projektu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Tempus-Trans s.r.o.
Želiezarenska 49,040 15 Košice
kontaktné miesto: Rasdtislavova 110, 040 11 Košice

Predpokladaná hodnota zákazky: 3000 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Košice I
Lehota na predkladanie ponúk: 22.05.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 2.1 MB)