Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Publicita projektu

Publicita projektu

Názov obstarávania: Publicita projektu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Spišský Hrhov
SNP 10
053 02 Spišský Hrhov

Predpokladaná hodnota zákazky: 1891.66 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Levoča
Lehota na predkladanie ponúk: 10.04.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 164.2 KB)