Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Publicita projektu TSP

Publicita projektu TSP

Názov obstarávania: Publicita projektu TSP
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Malý Slivník

082 67 Malý Slivník 48

Predpokladaná hodnota zákazky: 0 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Prešov
Lehota na predkladanie ponúk: 29.02.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 119.4 KB)