Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Propagačné predmety pre SIA

Propagačné predmety pre SIA

Názov obstarávania: Propagačné predmety pre SIA
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Sociálna implementačná agentúra
Špitálska 6, 813 65 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 3200,00 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.4 MB)