Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Projektové manažovanie projektu

Projektové manažovanie projektu

Názov obstarávania: Projektové manažovanie projektu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Tisovec

Námestie Dr. Vladimíra Clementisa č. 1. 980 61 Tisovec

Predpokladaná hodnota zákazky: 4314.166 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Rimavská Sobota
Lehota na predkladanie ponúk: 09.02.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 154.4 KB)