Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Prenájom priestoru pre osobnostný rozvoj

Prenájom priestoru pre osobnostný rozvoj

Názov obstarávania: Prenájom priestoru pre osobnostný rozvoj
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Predpokladaná hodnota zákazky: 2430 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 163.4 KB)