Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Predavač, pokladník, obchodný pracovník

Predavač, pokladník, obchodný pracovník

Názov obstarávania: Predavač. pokladník. obchodný pracovník
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16
010 01 Žilina

Predpokladaná hodnota zákazky: 35000 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Žilina
Lehota na predkladanie ponúk: 25.11.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 777.7 KB)