Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Právne služby

Právne služby

Názov obstarávania: Právne služby
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Sociálna implementačná agentúra
Špitálska 6. 813 65 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 9990.00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 02.01.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 5.1 MB)