Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Pracovník v obchode a službách

Pracovník v obchode a službách

Názov obstarávania: Pracovník v obchode a službách
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Predpokladaná hodnota zákazky: 9999 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Zvolen
Lehota na predkladanie ponúk: 27.12.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 275.1 KB)