Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Pracovné stroje a zariadenie na praktickú výučbu remeselného kováča

Pracovné stroje a zariadenie na praktickú výučbu remeselného kováča

Názov obstarávania: Pracovné stroje a zariadenie na praktickú výučbu remeselného kováča
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Sirôtka

Dobrovoľnícka 398/11, 075 01 Trebišov

Predpokladaná hodnota zákazky: 7 916,67 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Trebišov
Lehota na predkladanie ponúk: 04.07.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 201.5 KB)