Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Pracovné pomôcky

Pracovné pomôcky

Názov obstarávania: Pracovné pomôcky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Hurbanovo
Komárňanská 91
947 01 Hurbanovo

Predpokladaná hodnota zákazky: 1442,69 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Komárno
Lehota na predkladanie ponúk: 09.02.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.1 MB)