Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Poskytovanie komplexných mobilných telekomunikačných služieb

Poskytovanie komplexných mobilných telekomunikačných služieb

Názov obstarávania: Poskytovanie komplexných mobilných telekomunikačných služieb
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Sabinov

Námestie slobody 57. 083 01 Sabinov

Predpokladaná hodnota zákazky: 0 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Sabinov
Lehota na predkladanie ponúk: 12.12.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 73.5 KB)