Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Poskytnutie ubytovacích služieb počas školení k národnému projektu Múzeá

Poskytnutie ubytovacích služieb počas školení k národnému projektu Múzeá

Názov obstarávania: Poskytnutie ubytovacích služieb počas školení k národnému projektu Múzeá
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16

Predpokladaná hodnota zákazky: 2373 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Nitra
Lehota na predkladanie ponúk: 12.06.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 119.5 KB)