Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb počas realizácie dvoch tréningov semináru MÚZEJNÁ PEDAGOGIKA, k národnému projektu Múzeá tretej generácie na Slovensku - v POPRADE

Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb počas realizácie dvoch tréningov semináru MÚZEJNÁ PEDAGOGIKA, k národnému projektu Múzeá tretej generácie na Slovensku - v POPRADE

Názov obstarávania: Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb počas realizácie dvoch tréningov semináru MÚZEJNÁ PEDAGOGIKA, k národnému projektu Múzeá tretej generácie na Slovensku - v POPRADE
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16
Slovenská republika

Predpokladaná hodnota zákazky: 1563,83 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Poprad
Lehota na predkladanie ponúk: 07.11.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.9 MB)