Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Poskytnutie stravovania a ubytovania v meste Nitra

Poskytnutie stravovania a ubytovania v meste Nitra

Názov obstarávania: Poskytnutie stravovania a ubytovania v meste Nitra
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Slovenská národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 961,67 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Nitra
Lehota na predkladanie ponúk: 14.05.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 677.2 KB)