Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Podnikanie v cestovnom ruchu

Podnikanie v cestovnom ruchu

Názov obstarávania: Podnikanie v cestovnom ruchu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
F. Kapisztóryho č. 1. 940 36 Nové Zámky

Predpokladaná hodnota zákazky: 9720 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Nové Zámky
Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 283.3 KB)